ՇՐՋԻԿ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՏԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Օգտվելու պայմանները (այսուհետ՝ «Պայմաններ») կարգավորում են Երևան համայնքի «ՇՐՋԻԿ ԱՌԵՎՏՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ»-ի (այսուհետ՝ «Հարթակ» կամ «Համակարգ») օգտվելու և այն օգտագործելու դրույթները: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս Պայմանները, իսկ հարցերի դեպքում դիմել մեզ:

Մուտք գործելով, օգտագործելով, բացելով հաշիվ և դառնալով Հարթակի օգտատեր (այսուհետ՝ «Օգտատեր»)` Դուք հաստատում եք, որ ծանոթացել եք և համաձայնեք տվյալ Հարթակի Պայմաններին և Գաղտնիության քաղաքականությանը:

Պայմաններին անհամապատասխանության դեպքում Համակարգի պատասխանատուների (այսուհետ՝ «Ադմինիստրացիա») հայեցողությամբ կարող են անջատվել կամ դադարեցվել այն Օգտատերերի հաշիվները, որոնք խախտել են Հարթակի Պայմանները:

Հարթակի Պայմանները հետևյալն են.

Հարթակում գրանցվելիս` Դուք պարտավորվում եք լրացնել Ձեր անձնական և կոնտակտային հավաստի տվյալները (այսուհետ՝ «Տվյալներ»): Եթե  Դուք սխալ Տվյալներ եք տրամադրել կամ օգտվում եք Համակարգից ուրիշի անվամբ, Ադմինիստրացիային իրավունք է վերապահվում արգելափակել Օգտատիրոջ հաշիվը ու հեռացնել հարթակից:

Ադմինիստրացիան իրավունք ունի ցանկացած պահի ճշտելու Օգտատիրոջ Տվյալները, պահանջելու անձը հաստատող և այլ համապատասխան փաստաթղթեր. վերջիններս չտրամադրելը հավասարազոր է ոչ պատշաճ տեղեկություն տրամադրելուն:

Եթե Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված Տվյալները չեն համապատասխանում գրանցվելիս ներկայացրած Տվյալներին, ապա Ադմինիստրացիան իրավունք ունի Օգտատիրոջ հաշիվը արգելափակելու և հեռացնելու Հարթակից:

Գրանցվելով հարթակում՝ Օգտատերը հաստատում է, որ օգտվում է Հարթակից իր կամքով:

Հարթակում գրանցվելով՝ Օգտատերն անվերապահ համաձայնություն է տալիս`

  • տվյալների պահպանմանը՝ Հարթակի աշխատանքն ապահովող սերվերներում,
  • իր կողմից տրամադրված Տվյալների հասանելիությանը Ադմինիստրացիային,
  • API-ի միջոցով Օգտատիրոջ անձի և վերջինիս կողմից շահագործվող ավտոմեքենայի մասին այլ համակարգերից հավելյալ Տվյալների ստացմանը և դրանց պահպանմանը,
  • Համակարգին չփոխանցել և չփորձել փոխանցել որևէ վիրուս կամ այլ՝ անհարկի տարր պարունակող նյութ,
  • չօգտագործել ավտոմատ ծրագրեր՝ կայք մուտք գործելու համար,
  • չխափանել և չփորձել խափանել Հարթակի աշխատանքն ու այդտեղ ընթացող գործունեությունը, նաև չխափանել ավտոմատ ծրագրերի և պրոցեսների աշխատանքը,
  • հարթակից ստանալ հաղորդագրություններ:

Օգտատիրոջ հաշիվը և տվյալները կարող են հեռացվել Համակարգից Ադմինիստրացիայի կողմից՝

  1. Օգտատիրոջ կողմից Երևանի քաղաքապետարանի Առևտրի և սպասարկումների վարչություն գրավոր նամակ ներկայացնելու դեպքում,
  2. Օգտատիրոջ կողմից Հարթակում որևէ ակտիվություն չցուցաբերելու դեպքում,
  3. Օգտատիրոջ կողմից կասկածելի գործունեության դրսևորման դեպքում:

Սույն Պայմանները ուժի մեջ են մտնում Օգտատիրոջ` Հարթակում գրանցվելու պահից և անժամկետ են:

 

Հրապարակված է՝  01.01.2021թ.